Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu
1. Informacje o firmie
Sklep internetowy działający pod adresem iss-sport.net prowadzony jest przez firmę ISS (ul. Korneckiego 24, 45-109 Opole), NIP 7542647569

2. Wymagania techniczne
Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa “ciasteczek” (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.

3. Przyjmowanie zamówienia
Zamówienia można składać poprzez stronę internetową. W przypadku zamówień płatnych przelewem lub przez płatności on-line zamówienie jest przekazane do realizacji po zaksięgowaniu przelewu przez Sklep.

W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zmiana lub anulowanie całości zamówienia).

4. Zmiana lub anulowanie zamówienia
Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili zrealizowania zamówienia. Zamówienie traktuje się jako zrealizowane w momencie wysłania do Klienta informacji, że paczka została wysłana. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Klient ma prawo do anulacji zamówienia w każdym momencie realizacji. Wyjątek stanowią zamówienia z odzieżą personalizowaną na życzenie Klienta, jeżeli została już wykonana personalizacja. Jeśli anulowane zamówienie było już opłacone, to Sklep dokona zwrotu całkowitej kwoty zamówienia, przy czym zwrot ten nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

5. Polityka cenowa
Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są uwzględnione w całkowitej wartości zamówienia.

6. Sprzedaż promocyjna
W akcjach promocyjnych każdorazowo zniżka naliczana jest automatycznie. W przypadku kilku promocji automatycznie naliczana jest najwyższa zniżka. Poszczególne zniżki nie łączą się.

7. Paragony i faktury
Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. Aby wybrać fakturę VAT należy zaznaczyć odpowiednie pole w koszyku.

8. Czas dostawy
Czas realizacji wynosi 3 dni robocze plus dostawa. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, wysyłka następuje po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego statusu obowiązującego zamówione produkty. Wszystkie statusy dostępności określone są w dniach roboczych, czyli nie uwzględniają sobót, niedziel ani Świąt.

Każde zrealizowane zamówienie zakończone jest wysłaniem e-maila potwierdzającego wysłanie paczki do Klienta.

– paczka pocztowa – przesyłka priorytetowa, czas dostawy 1-2 dni robocze;
– paczka kurierska – przesyłka kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy;

Istnieje możliwość wysyłki paczek do innych krajów. Koszt wysyłki zależy od ciężaru zlecenia.

9. Formy płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
– poprzez system płatności on-line;
– przelewem bankowym.

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie poprzez płatności on-line lub przelewem bankowym. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

10. Zwrot towaru
Zwrotu towaru bez podania przyczyny konsument może dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie można wysłać na adres e-mailowy iss@iss-sport.net lub wysłać wraz z odsyłanym towarem lub wysłać listem na adres korespondencyjny Sklepu.

Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sklep jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu uiszczonej przez Kupującego kwoty pieniężnej, jednak nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

Nie ma możliwości zwrotu towarów przygotowanych na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, czyli np. spersonalizowanych koszulek (z nadrukiem własnym). Zwrot konsumencki nie dotyczy również zamówień dokonywanych przez kupujących instytucjonalnych czy firmy, w tym zleceń hurtowych, realizowanych na specjalnych warunkach.

11. Wymiana towaru
Jeżeli Klient chciałby zamienić otrzymany towar na inny (np. na inny rozmiar), Sklep umożliwia dokonanie wymiany towaru.

W celu dokonania wymiany wystarczy zgłoszenie na adres mailowy Sklepu.

Kupujący ma 14 dni na poinformowanie Sklep o chęci wymiany towaru. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia Formularza Wymiany Towaru.

Przyjmujemy, że forma dostawy drugiej przesyłki będzie taka sama, jaką Klient wskazał w pierwotnym zamówieniu. Jeśli ma być inaczej, prosimy o wskazanie tego faktu e-mailem. Koszt wysyłki pokrywa Klient.

Towar spersonalizowany (np. koszulki z nadrukiem) nie podlega wymianie. Wymiana nie dotyczy również zamówień dokonywanych przez kupujących instytucjonalnych czy firmy, w tym zleceń hurtowych, realizowanych na specjalnych warunkach.

12. Reklamacja
Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku “o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego” i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość reklamowanego produktu wraz z kosztami wysyłki w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacji podlegają wszelkie produkty, które po odpakowaniu okazały się niezgodne z umową (np. uszkodzone produkty, nieprawidłowo wykonana usługa nadruku na koszulce).

Klient powinien odesłać reklamowany produkt w ciągu 14 dni na adres korespondencyjny Sklepu.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

13. Ochrona danych osobowych
Klient składając zamówienie zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zgodne z ww. ustawą, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Usunięcie lub modyfikacja danych jest możliwe po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym ze Sklepem.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia i służą tylko i wyłącznie informacji administratora sklepu.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

14. Pozostałe postanowienia
Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie iss-sport.net. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować Klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.