O firmie

Dane firmy:

ISS
ul. Korneckiego 24
45-109 Opole

NIP: 7542647569
REGON: 532450978

Wpis do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Opola:
numer 33690